Máy xới đất đa năng

máy xới đất Tiến Linh TL701HD

16,000,000 ₫

Xới đất, lên luống,

Đánh cỏ

Phun thuốc trừ sâu

Cầy bừa ruộng lúa nước

Vun gốc cây

Mua hàng
HOT

Máy Xới Đất Tiến Linh TL600HD NEW

14,000,000 ₫

 • Xới đất,lên luống
 • Cày ,bừa 
 • Phun thuốc trừ sâu
 • Xạc cỏ
 • Làm ruộng lúa nước
Mua hàng

Máy xới đất Tiến Linh TL 700MS

16,000,000 ₫

 • Xới đất,lên luống
 • Cày ,bừa
 • Phun thuốc trừ sâu
 • Làm ruộng lúa nước
 • Xạc cỏ
Mua hàng

Máy xới đất Tiến Linh TL210MS

7,500,000 ₫

 • Xới đất
 • Xạc cỏ...
Mua hàng

Máy Xới Đất Tiến Linh TL600MS

14,500,000 ₫

 • Xới đất,lên luống
 • Cày ,bừa 
 • Phun thuốc trừ sâu
 • Xạc cỏ
 • Làm ruộng lúa nước
Mua hàng

Máy Xới Đất Tiến Linh TL250MS

9,000,000 ₫

 • Xới đất
 • Xạc cỏ
 • Phun thuốc trừ sâu

 

Mua hàng

Máy Lên Luống Tiến Linh TL655MS

25,500,000 ₫

Chuyên dụng lên luống

Đào bồn,xẻ rãnh

Ép xanh,vun gốc cây trồng

Phun thuốc sâu...

Mua hàng
HOT

Máy Lên Luống Tiến Linh TL650MS

23,500,000 ₫

 • Lên luống
 • Đào bồn,xẻ rảnh
 • Ép xanh
 • Vun gốc cây trồng
 • Tạo rãnh

 

Mua hàng
HOT

MÁY XỚI ĐẤT ĐA NĂNG TL600W

12,500,000 ₫

Máy xới đất đa năng TL600W là loại máy xới đất có moden mạnh mẽ nhất với hệ thống động cơ được trang bị động cơ WEMA( 6,5HP) là 1 sản phẩm hoàn hảo đáp ứng tốt cả về sức mạnh lẫn tính năng làm việc. Ngoài sự kế thừa như những dòng moden TL 40MS,TL60MS…

Mua hàng

MÁY XỚI ĐẤT TIẾN LINH TL400MS

10,500,000 ₫

Xới đất, lên luống

Phun thuốc trừ sâu

Bơm nước, vun gốc cây

xạc cỏ

Cầy bừa ruộng lúa

Mua hàng
HOT

Máy Xới Đất TIẾN LINH TL 60MS

14,500,000 ₫

xới đất ,xạc cỏ

vun gốc cây trồng, lên luống 

cày, bừa, làm ruộng lúa nước

phun thuốc trừ sâu

Mua hàng
HOT

Máy xới đất TIẾN LINH MODEL TL40MS

13,500,000 ₫

Xới đất, lên luống

Đánh cỏ, Phun thuốc trừ sâu,

Làm ruộng lúa nước

Bơm nước, vun gốc cây trồng

cày ,bừa...

 

Mua hàng