Linh kiện

Động cơ Honda GX270T2 QC3

0 ₫

 • Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.
  Động cơ GX thế hệ mới - lọc bụi tối ưu
 • Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
Mua hàng

Động cơ Honda GP200H QH1

0 ₫

 • Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.
  Động cơ GP thế hệ mới - tiếp nối tương lai
 • Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, máy bơm nước, máy phát điện, máy xới
Mua hàng

Động cơ GP160H QH1

0 ₫

 • Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.
  Động cơ GP thế hệ mới - tiếp nối tương lai.
 •  Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, máy bơm nước, máy phát điện, máy xới
Mua hàng

Động cơ GX160T2 QC2

0 ₫

 • Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.
  Động cơ GX thế hệ mới - lọc bụi tối ưu
 •  Kiểu/ Loại: QC2
 • Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
Mua hàng

Độn cơ Honda GX200 T2 QC2

0 ₫

 • Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.
  Động cơ GX thế hệ mới - tiếp nối tương lai
 • Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
Mua hàng