0967908555

1
Bạn cần hỗ trợ?

Bộ cuốc đất 18 lưỡi

1,870,000 

Bộ cuốc đất 18 lưỡi

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP

• Giá bán lẻ đề xuất:1.870.000 VNĐ 
• Được dùng để lắp vào Máy Xới Đất FJ500