Sản phẩm

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 402

16,000,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 501

16,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 601HD

17,500,000 
15,500,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WB30XT3 DR

8,100,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WB20XT3 DR

7,600,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WL30XH DR

6,200,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất FJ500 T

17,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất F300 IN

14,000,000 

Mắt cắt cỏ cầm tay

Máy cắt cỏ Honda UMR435T L2ST

6,800,000 

Máy xới đất Misubishi

Máy xới đất TL650MS – MISUBISHI

23,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 402

16,000,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 501

16,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 601HD

17,500,000 
15,500,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WB30XT3 DR

8,100,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất FJ500 T

17,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất F300 IN

14,000,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WL20XH

5,800,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WB30XT

8,000,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WB20XT3

7,600,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

Máy Xới Đất AGRILAND MODEL TL 60MS

14,500,000 

Máy xới đất

10,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất đa năng TL600HD

13,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 402

16,000,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 501

16,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 601HD

17,500,000 
15,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất FJ500 T

17,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất F300 IN

14,000,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

TL500HD – MÁY XỚI ĐẤT ĐA NĂNG HONDA TL500HD

12,500,000 

Máy xới đất Misubishi

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 40MS

13,500,000 

Máy xới đất Misubishi

MÁY XỚI ĐẤT MISUBISHI TL400MS

10,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

MÁY XỚI ĐẤT TL40MS

13,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

MÁY XỚI ĐẤT TL600W

12,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

Máy Xới Đất AGRILAND MODEL TL 60MS

14,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL60MS – MÁY XỚI ĐẤT MISUBISHI

14,500,000 

Máy xới đất Misubishi

Máy xới đất TL650MS – MISUBISHI

23,500,000 
15,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

MÁY XỚI ĐẤT TL40MS

13,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

MÁY XỚI ĐẤT TL600W

12,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

Máy Xới Đất AGRILAND MODEL TL 60MS

14,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL60MS – MÁY XỚI ĐẤT MISUBISHI

14,500,000 

Máy bơm nước

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WB30XT3 DR

8,100,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WB20XT3 DR

7,600,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WL30XH DR

6,200,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WL20XH DR

5,800,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WX10T D1

5,000,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WX15T D

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WB20XT3

7,600,000 
7,600,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

WP20AT – Máy bơm nước Honda Kibii

5,800,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước MISUBISHI -MBP20

6,000,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước TienLinh001

Máy bơm nước động cơ xăng

MP15 – Máy bơm nước MISUBISHI

3,800,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

MP-50 – Máy bơm nước Mitsubishi

6,200,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WL30XH

6,200,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WL20XH

5,800,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WB30XT

8,000,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WB20XT3

7,600,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước MISUBISHI -MBP20

6,000,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước TienLinh001

Máy bơm nước động cơ xăng

MP15 – Máy bơm nước MISUBISHI

3,800,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

MP-50 – Máy bơm nước Mitsubishi

6,200,000 
7,600,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

WP20AT – Máy bơm nước Honda Kibii

5,800,000 

Máy cắt cỏ

Mắt cắt cỏ cầm tay

MÁY CẮT CỎ HONDA UMK425T

5,200,000 

Mắt cắt cỏ cầm tay

Máy cắt cỏ Honda UMR435T L2ST

6,800,000 

Máy phun thuốc

Máy phun thuốc Honda

Máy phun thuốc WJR4025T GCV

7,250,000 

Máy phun thuốc Honda

Máy phun thuốc WJR2525T1 GCS

6,990,000 

Máy phun thuốc khoác vai

KSA 25H – Máy phun thuốc Honda

Máy phun thuốc khoác vai

KSA 35H – Máy phun thuốc Honda

Máy phun thuốc khoác vai

Máy phun vôi Mitsubishi

3,500,000 

Máy phun thuốc khoác vai

WJR 2525 – Máy phun thuốc Honda

6,500,000 

Máy phun thuốc khoác vai

WJR 4025 – Máy phun thuốc Honda

7,000,000 

Phụ kiện máy xới đất

Phụ kiện máy xới đất

Bộ bừa đất Honda

Phụ kiện máy xới đất

BỘ CÀY ĐẤT TL-CD01

1,500,000 

Phụ kiện máy xới đất

Bộ dao xới 2 khớp

1,650,000 

Phụ kiện máy xới đất

Bộ cuốc đất 18 lưỡi

1,870,000 

Phụ kiện máy xới đất

Bộ bánh lốp đặc

1,650,000 

Phụ kiện máy xới đất

Bộ bánh lồng cỏ (sạc cỏ)

1,320,000 

Phụ kiện máy xới đất

Bộ trục lưỡi xới FJ500

6,864,000 

Phụ kiện máy xới đất

Bộ trục lưỡi xới F300

6,864,000 

Phụ kiện máy xới đất

Bộ lên luống TL-TR01

2,000,000 

Phụ kiện máy xới đất

Bộ lồng lúa TL-LL01

1,000,000 

Phụ kiện máy xới đất

Bộ sạc cỏ TL-XD01

1,000,000 

Phụ kiện máy xới đất

BỘ XỚI ĐẤT DÀNH CHO ĐẤT CÁT TL-XD03

1,000,000 

Chứng nhận Honda

Từ ngày 01/11/2016 Công ty TM & XNK Tiến Linh đã được Công ty TNHH Honda Việt Nam ủy quyền là nhà sản xuất OEM tại Việt Nam

chung-nhan-honda

Chứng nhận brilliant

Valid date from 1st October 2017. All Mitsubishi GT series engine’s technology and patents have been copyright protected and owned only by Brilliant base on the Agreement(s)

Tin Tức Hoạt Động