Sản phẩm

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 402

16,000,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

AGRILAND MODEL TL 601HD

17,500,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WB30XT3 DR

8,100,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất FJ500 T

17,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất F300 IN

14,000,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WL20XH

5,800,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WB30XT

8,000,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 402

16,000,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

AGRILAND MODEL TL 601HD

17,500,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WB30XT3 DR

8,100,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất FJ500 T

17,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất F300 IN

14,000,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WL20XH

5,800,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WB30XT

8,000,000 

Máy xới đất

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất AGRILAND MODEL TL 402

16,000,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

AGRILAND MODEL TL 501

16,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

AGRILAND MODEL TL 601HD

17,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

BỘ BỪA ĐẤT

Máy xới đất đã qua sử dụng

BỘ CÀY ĐẤT TL-CD01

1,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất FJ500 T

17,500,000 

Máy xới đất Honda Tiến Linh

Máy xới đất F300 IN

14,000,000 

Máy xới đất Misubishi

MÁY XỚI ĐẤT ĐA NĂNG TL400MS

13,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

BỘ BỪA ĐẤT

Máy xới đất đã qua sử dụng

BỘ CÀY ĐẤT TL-CD01

1,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL500HD – MÁY XỚI ĐẤT ĐA NĂNG HONDA TL500HD

12,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

Bộ lên luống TL-TR01 – bộ lên luống TL-TR01

2,000,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

Bộ lồng lúa TL-LL01 – bộ lồng lúa TL-LL01

1,000,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

Bộ sạc cỏ TL-XD01 – Bộ sạc cỏ TL-XD01

1,000,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL400MS – MÁY XỚI ĐẤT MISUBISHI

10,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL40MS – MÁY XỚI ĐẤT MISUBISHI

13,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL600HD – MÁY XỚI ĐẤT ĐA NĂNG HONDA TL600 HD

13,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL600W – MÁY XỚI ĐẤT ĐA NĂNG

12,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL60MS – AGRILAND MODEL TL 60MS

14,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL60MS – MÁY XỚI ĐẤT MISUBISHI

14,500,000 

Máy xới đất đã qua sử dụng

TL650MS – MISUBISHI

23,500,000 

Máy bơm nước

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WB30XT3 DR

8,100,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WB20XT3 DR

7,600,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WL30XH DR

6,200,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WL20XH DR

5,800,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WX10T D1

5,000,000 

Máy bơm nước Honda

Máy bơm nước WX15T D

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WL30XH

6,200,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WL20XH

5,800,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WB30XT

8,000,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước HONDA – WB20XT3

7,600,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

Máy bơm nước MISUBISHI – MBP20

6,000,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

MP15 – Máy bơm nước MISUBISHI

3,800,000 

Máy bơm nước động cơ xăng

MP-50 – Máy bơm nước Mitsubishi

6,200,000 

Máy phun thuốc

Máy phun thuốc Honda

WJR4025T GCV

7,250,000 

Máy phun thuốc Honda

WJR2525T1 GCS

6,990,000 

Máy phun thuốc khoác vai

KSA 25H – Máy phun thuốc Honda

Máy phun thuốc khoác vai

KSA 35H – Máy phun thuốc Honda

Máy phun thuốc khoác vai

Máy phun vôi – Máy phun vôi

3,500,000 

Máy phun thuốc khoác vai

WJR 2525 – Máy phun thuốc Honda

6,500,000 

Máy phun thuốc khoác vai

WJR 4025 – Máy phun thuốc Honda

7,000,000 

Chứng nhận Honda

Từ ngày 01/11/2016 Công ty TM & XNK Tiến Linh đã được Công ty TNHH Honda Việt Nam ủy quyền là nhà sản xuất OEM tại Việt Nam

chung-nhan-honda

Chứng nhận brilliant

Valid date from 1st October 2017. All Mitsubishi GT series engine’s technology and patents have been copyright protected and owned only by Brilliant base on the Agreement(s)

Tin Tức Hoạt Động